Home

Welkom in Zonnig Zieuwent

 

 

In opdracht van Zieuwents Belang werkt de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) samen met de Coöperatie Zonnig Zieuwent aan een collectief zonnedak binnen de postcoderoos 7136. Daarbinnen vallen ook Harreveld, Lievelde, Beltrum, Mariënvelde, Ruurlo en Lichtenvoorde.

Zieuwents Belang ziet mogelijkheden om haar inwoners te laten profiteren van dit collectieve zonnedak.

 

Korting energiebelasting

Sinds enige tijd biedt het Nationaal Energieakkoord de mogelijkheid daken van gebouwen of gronden gezamenlijk te gebruiken voor duurzame energieopwekking. Voor energie die lokaal wordt geproduceerd kunnen eigenaren van zonnepanelen een korting van 100% op de energiebelasting krijgen. Iedere bewoner met dezelfde viercijferige postcode of direct daaraan grenzende postcode kan deelnemen in een lokale energiecoöperatie en zo als mede-eigenaar van zonnepanelen profiteren van de korting!

 

Subsidie provincie

Ook de provincie Gelderland ondersteunt initiatieven als deze. Eind 2015 is een subsidie verleend van 25% op de totale investeringskosten uitgaande van 370 panelen. Voorwaarde is dat er minimaal 50 leden van een nieuw op te richten coöperatie meedoen in het project. Leden dienen minimaal 1 certificaat aan te schaffen.

 

Subsidie gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre en de regio Achterhoek hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De AGEM ondersteunt het ontwikkelen en leveren van duurzame energie. Ook het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen draagt bij aan de doelstelling. Zonnig Zieuwent wil graag de gemeente Oost Gelre ondersteunen om deze ambities waar te maken. De gemeente Oost Gelre heeft toegezegd ons project  financieel te willen ondersteunen door een opstartsubsidie te verlenen van € 10.000,- uit de subsidieregeling verduurzamen woningen.

 

Maatschappelijke bijdrage AGEM

Naast het ondersteunen van de coöperatie draagt AGEM ook bij door per klant een maatschappelijke bijdrage van € 24,- per jaar ter beschikking te stellen aan de coöperatie. Dit geldt voor de gehele projectduur van 15 jaar. Om een snelle start mogelijk te maken verdubbelt AGEM deze bijdrage in de eerste 3 jaar.

 

Investeren in leefomgeving

De Coöperatie Zonnig Zieuwent is niet alleen bedoeld voor de portemonnee van de deelnemers. De coöperatie wil een deel van de opbrengst ten goede laten komen aan de leefbaarheid en voorzieningen in de lokale gemeenschap. Daarmee is het een moderne vorm van ‘noaberschap’ die zo kenmerkend is voor onze gemeenschap en de Achterhoek en zeker ook voor Zieuwent.

 

Postcoderoos

Lid worden van de coöperatie is niet alleen voorbehouden aan inwoners uit Zieuwent. Iedereen die woont in het postcoderoosgebied van Zieuwent mag meedoen. Dit betreft de volgende postcodes: 7136 (Zieuwent) 7131 (Lichtenvoorde) 7135 (Harreveld) 7137 (Lievelde) 7156 (Beltrum) 7261 (Ruurlo) en 7263 (Mariënvelde) in totaal ca. 27.000 inwoners.

 

Pluimveebedrijf Schieven / Grefte Vleeskuikens

In 2015 is onderzocht welke gebouwen in aanmerking zouden kunnen komen voor de plaatsing van zonnepanelen. De ligging, de geschikte oppervlakte en de onderhoudstoestand van het dak zijn daarbij van belang. De coöperatie heeft een partner gevonden in Pluimveebedrijf Schieven (thans Grefte Vleeskuikens) aan de Grobbenweg in Zieuwent die bereid is het dak, om niet, voor 15 jaar ter beschikking te stellen aan de coöperatie.

 

Plaatsen panelen

In maart 2016 heeft de gunning plaatsgevonden van het project onder een 4 tal regionale installateurs. Wopereis Solar & Installatietechniek BV uit Doetinchem is onze partner geworden door in 15 jaar met 441 panelen minimaal 1.450 MWh aan stroom op te wekken. De panelen zullen begin mei 2016, mede met hulp van leden van de coöperatie, geplaatst worden.

 

Opening

Op zaterdag 21 mei 2016 heeft de burgemeester van de gemeente Oost Gelre, Annette Bronsvoort, de openingshandeling verricht. Op 4 juli 2016 heeft Liander de installatie officieel aangesloten op het net.

 

VERVOLG: 2e dak Lichtenvoorde, 3e dak Mariënvelde, 4e dak Harreveld

Zonnig Zieuwent is in 2017 gestart met een 2e postcoderoos initiatief onder de naam: Kei Zonnig. Het 2e dak bij Wopa is op 27-5-2018 officieel geopend (446 panelen/586 certificaten). Op 3 oktober 2018 is de vraagbundeling voor het 3e dak in Mariënvelde bij Maatschap Bokkers-Heutinck gestart onder de naam Marienvelde Straalt! Op 10 oktober 2018 is dit dak uitverkocht (222 panelen/236 certificaten) en we zijn 1-1-2019 gestart met de productie van Achterhoekse Groene Stroom in Marienvelde.

Op 30 januari 2019 zullen we een informatieavond en tevens intekenavond houden voor een 4e dak in Harreveld ('t Kempken del Sol). Vrijblijvend Inschrijven kan nu al via de link bovenaan deze pagina.

 

Heeft u interesse om mee te participeren in een volgend project? Vul het interesseformulier in, te downloaden bovenaan deze pagina.