FAQ

Wat is een certificaat?
Een certificaat staat voor de rechten van een deel van de geproduceerde energie gedurende 15 jaar. Minimaal 230kWh per jaar per certificaat. In de praktijk betekent dit dat u voor minimaal 230kWh per certificaat vrijgesteld wordt van energiebelasting. Een en ander afhankelijk van uw daadwerkelijke verbruik.
Wat kost een certificaat?
Een certificaat kost €240,= bij een nieuw postcoderoosproject. Certificaten worden lineair afgeschreven in 15 jaar.
Voorbeeld: een 5 jaar oud certificaat heeft een boekhoudkundige waarde van €160,-
Hoe verdien ik mijn investering terug?

U wordt 15 jaar lang vrijgesteld van energiebelasting. Evenredig naar het aantal certificaten en gecorrigeerd voor de daadwerkelijke hoeveelheid geproduceerde energie. Het belastingtarief wordt jaarlijks door de overheid opnieuw bepaald. Dit schommelt momenteel rond 0,11 cent/kWh. Wij als coöperatie hebben geen invloed op het belastingtarief. Wel op de opbrengst, die is gegarandeerd 230kWh per certificaat, minimaal.

Op deze website van de overheid treft u een overzicht van belastingen op energie. (Genoemde bedragen excl. BTW)

Rekenvoorbeeld
De energiebelasting per kWh bedraagt momenteel ongeveer €0.09863/kWh x 1.21 = €0.1193. Een certificaat heeft een minimale opbrengst van 230kWh./jaar. 230x€0.1193=€27,45 belastingteruggave per certificaat. Minimaal, gegarandeerd. 15 jaar x €27,45 = €411,59 na 15 jaar.
Anders gerekend: een certificaat kost €240,= €240/€27,45/jaar = 9 jaar terugverdien tijd.
In de praktijk kan en zal dit afwijken afhankelijk van de daadwerkelijk energieproductie en het belastingtarief.

Hoeveel zonnepanelen krijg ik?
U krijgt geen zonnepanelen, maar certificaten. Afhankelijk van het aantal certificaten per dak wordt de hoeveelheid zonnepanelen berekend.
Hoe wordt het aantal zonnepanelen berekend?
Rekenvoorbeeld: 50 leden kopen gemiddeld 10 certificaten. Dat zijn 500 certificaten in totaal. We garanderen een minimale opbrengst van 230kWh per certificaat.
500x230kWh/jaar=115.000kWh/jaar dat het zonnedak minimaal op moet leveren. Op basis van deze hoeveelheid energie wordt een dak met panelen ontwikkeld.

Een modern zonnepaneel levert ongeveer 300kWh/jaar. 115000kWh/300kWh=384 zonnepanelen. Het daadwerkelijk aantal zonnepanelen dat er op een dak gelegd wordt is aan de leverancier van de zonnepanelen. De coöperatie vraagt een minimale, gegarandeerde opbrengst per dak op basis van het aantal certificaten. Rekening houdende met minder zonnige jaren, storingen, teruglopende opbrengst met toenemende leeftijd zonnepaneel, vervuiling, veiligheidsmarges etc. wordt het aantal daadwerkelijk benodigde zonnepanelen berekend door leverancier. De daadwerkelijk opbrengst per certificaat ligt in de praktijk hoger.

Ik heb al enkele zonnepanelen op mijn dak
Geen enkel probleem. Als de panelen op uw eigen dak niet voldoende voorzien in uw verbruik, kunt u ook deelnemen aan een postcoderoosproject. Zonnepanelen op eigen dak met de salderingsregeling bij teruglevering en onze coöperatieve oplossing kunnen naast elkaar worden gebruikt.
Is er een minimum aantal?
Nee, er is geen minimum.
Is er een maxium aantal?
Ja. De belastingdienst verleent uitsluitend vrijstelling van energiebelasting uit de eerste kolom. Voor verbruik tussen 0 en 10.000kWh/jaar. (Zie website belastingdienst)
Kan ik lid zijn zonder certificaten?
Nee. U kunt wel donateur worden van de coöperatie zonder energie af te nemen. Bent u klant van Agem dan ontvangt Zonnig Zieuwent uw maatschappelijke bijdrage en bent u derhalve donateur om niet. Als u alleen elektriciteit afneemt bij Agem stort u zelf €15 contributie per jaar in het fonds. Bent u geen klant van Agem dan betaalt u €30 per jaar contributie.
Een donateur heeft wel toegang tot de jaarlijkse ALV maar geen stemrecht.
Ik ben geen klant van Agem
Dat hoeft ook niet. Wij verstrekken u aan het eind van ons boekjaar een zogeheten ledenverklaring. Hierop staat het aantal kiloWattuur dat uw certificaten hebben opgeleverd. Deze ledenverklaring stuurt u naar uw eigen energiemaatschappij. Uw eigen energiemaatschappij verrekend dan de vrijstelling van belasting.

We werken zelfs al met enkele energiemaatschappijen samen om deze vrijstelling van de belasting geautomatiseerd te verwerken. Dan hoeft u niets te doen. Bent u klant bij Vattenfall (Nuon) en Greenchoice dan wordt dit automatisch verrekend.

Maatschappelijke bijdrage, wat is dat?
Dit is het bedrag dat energiemaatschappij Agem per lid van de coöperatie in het dorpsfonds stort. Voorwaarde is uiteraard dat je energie afneemt. Deze bijdrage kan gebruikt worden voor duurzame projecten in het postcoderoos gebied. De leden van de coöperatie hebben de zeggenschap over hoe deze gelden te besteden. In het menu, onder het kopje “Projecten” is te vinden aan welke projecten we bijgedragen hebben.
Wanneer kan ik instappen?
Als er certificaten beschikbaar zijn.

Certificaten komen beschikbaar bij de ontwikkeling van een nieuw dak. Of als iemand deze te koop aanbiedt.

Er is een nieuw postcoderoosproject gestart. U kunt zich hier voor aanmelden. Bekijk de flyer voor meer informatie over dit project.

Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden voor deelname en u wordt op de lijst met geïnteresseerden geplaatst. Als certificaten beschikbaar komen, worden deze aangeboden op basis van volgorde van aanmelding. U kunt u altijd aanmelden, het verplicht u tot niets.

Kan ik mijn certificaten verkopen?
Jazeker, certificaten zijn verkoopbaar binnen het betreffende postcoderoos gebied. Enkele stuks verkopen of al uw certificaten verkopen is mogelijk. Als er kopers zijn uiteraard. Neem contact met ons op via het contactformulier als u certificaten wilt verkopen.

Enkele stuks (bij)kopen is ook mogelijk. Als er certificaten te koop worden aangeboden uiteraard. Maak uw interesse kenbaar via het inschrijfformulier.

Wat is mijn certificaat waard?
De waarde van een certificaat daalt lineair in 15 jaar. Van €240,= naar €0,= Deze genoemde waarde is de boekhoudkundige waarde voor de coöperatie.
Dit zegt niets over de eventuele vraag-en verkoopprijs.
Hoeveel risico loop ik?
Risico’s zijn er altijd. Zonnig Zieuwent is uiteraard verzekerd tegen brand en aansprakelijkheidsclaims. We hebben notarieel vastgelegde contracten met eigenaren van daken. Deelnemers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade. In het extreemste geval verliest u uw inleg, maar nooit meer dan dat.
Ik woon in een huurhuis, kan ik dan meedoen?
Ook als u een huis huurt kunt u meedoen. Voorwaarde is dat u een contract heeft bij een energie leverancier. Bijvoorbeeld Agem. Als u “all-in” huurt, inclusief gas, water en licht, dan kunt u dus niet deelnemen.
Ik ga verhuizen
Als u binnen het gebied van de betreffende postcoderoos woonachtig blijft kan alles blijven zoals het is. Uiteraard wel even uw nieuwe adres aan ons doorgeven via het contactformulier. Verhuist u buiten de postcoderoos dan vervalt de mogelijkheid tot deelname. U kunt in dit geval de certificaten verkopen binnen de postcoderoos.
Is de BTW van de investering aftrekbaar van de belasting?
Nee, in onze situatie niet. Voor aankoop van zonnepanelen kunt u soms BTW terugvragen. Wij hebben deze BTW al verrekend.
Wat is dat, een kWh (kiloWattuur)?
Een kWh is een hoeveelheid energie. Stroom in de volksmond. kWh spreek je uit als kiloWattuur. Zoals waterverbruik wordt gemeten in kubieke meter (1000 liter), wordt elektriciteitsverbruik gemeten in kWh. (1000 watt 1 uur lang) Stel u gebruikt een elektrische kachel van 700Watt. Die laat u 4 uur aan staan. 700W / 1000 x 4 uur = 2,8kWh Een kiloWattuur kost ongeveer 23 cent (afhankelijkl van uw aanbieder). Die kachel kost u dan €0,23 x 2,8 = €0,64
Compensatie door de belastingvermindering

De ‘vermindering energiebelasting’ (heffingskorting) wordt aankomend jaar enorm verhoogd. Deze belastingvermindering is een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. Dit bedrag wordt met € 215,55 verhoogd, van € 311,62  naar € 527,17. Hierdoor betalen huishoudens minder energiebelasting. Dit geldt ook voor deelnemers aan een postcoderoos-project.  Het is én vrijstelling van de energiebelasting én heffingskorting.
Bron gaslicht.com

Belastingaangifte, box 3
De waarde van uw certificaten telt mee voor de berekening in box 3 “sparen en beleggen”. Uw certificaten worden lineair afgeschreven in 15 jaar.
Mijn vraag staat er niet tussen
Neem contact met ons op via het contactformulier. We beantwoorden uw vragen graag.