De “Oude” Postcoderoos regeling

Dak 1 t/m 6, alle projecten gestart voor 1 Maart 2021

Kaart met postcoderoos en aangrenzende postcodes

Postcoderoos
De basis van elk project is de postcoderoos. Inwoners van de centrale postcode en alle direct aangrenzende postcodes kunnen deelnemen. Als voorbeeld een afbeelding van postcoderoos Harreveld.

Coöperatie Zonnepanelen
De coöperatie zoekt een locatie om zonnepanelen op te kunnen plaatsen. Afhankelijk van de grootte van de locatie wordt het maximaal aantal zonnepanelen berekend. Op basis van vraag naar capaciteit wordt een voldoende grote locatie gezocht.

Deelnemers woonachtig in de postcoderoos kunnen lid worden van de coöperatie. Leden kopen certificaten.

Certificaten
Een certificaat in een postcoderoosproject geeft recht op vrijstelling van de energiebelasting. Een certificaat staat voor de hoeveelheid energie van gegarandeerd, minimaal 230 kilowattuur per jaar. Voor een periode van 15 jaar. De prijs van een kilowattuur energie is opgebouwd uit de productiekosten, transportkosten en een deel energiebelasting. De vrijstelling op energiebelasting is de opbrengst voor u als lid. Hiermee kunt u uw investering terug verdienen.

Stroom produceren
Als u certificaten koopt betekent dit in feite dat u stroomproducent wordt. U koopt geen energie, u produceert energie bij ons. U heeft nog steeds een contract met een energieaanbieder nodig, bijvoorbeeld Agem. Andere energiemaatschappijen zijn ook mogelijk.

Elke postcoderoosproject is uniek. Boekhoudkundig en technisch zijn dit afzonderlijke projecten en worden als zodanig behandeld. Afhankelijk van het dak, het weer ter plekke, de investeringskosten, het aantal deelnemers, subsidies, prijsafspraken met onze afnemer, vervuiling van zonnepanelen etc. zijn er verschillen. Valt uw postcode in twee postcoderoos gebieden kunt u deelnemen aan twee verschillende projecten. Certificaten uit het ene project kunnen een ander rendement hebben dan certificaten uit het andere project. Dit heeft te maken met de daadwerkelijke opbrengst en kosten, niet met de energiebelasting.

waarschuwing beleggen buiten toezicht Autoriteit Financiële Markten

Beleggen buiten AFM toezicht
Onze projecten hebben een vrijstelling van prospectusplicht. Een vrijstelling betekent dat deze investeringsaanbieding niet is verzegeld met een AFM-keuring. De gedachte achter de vrijstelling is dat de AFM begrip heeft voor het feit dat voor relatief kleine aanbiedingen het prospectustraject onnodig tijdrovend en duur zou kunnen zijn.

Grafische weergave geldstromen tussen deelnemer, coöperatie, dorpsfonds en energieleverancier

Rekenvoorbeeld 1

Een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3500kWh per jaar. 1 Certificaat staat voor gegarandeerd 230kWh geproduceerde energie. Om uw gehele verbruik te dekken zou u 3500/230 ≈ 15 certificaten nodig hebben.
Het is aan te raden niet meer dan 80% van uw verbruik te dekken. 3500×0.8/230 ≈ 12 certificaten. 1 Certificaat kost €240,-. De investering wordt lineair afgeschreven over 15 jaar. 2

De total investering bedraagt dus 12x€240,- = €2880,-
Uitgaande van afschrijven in 15 jaar, kost u dit €2880,-/15 = €192,- per jaar 3

Onderstaande tabel toont een rekenvoorbeeld op basis van één certificaat.

JaarkWh geproduceerdBelasting 4Vrijstelling belasting
2017275€0,1226€33,71
2018270€0,1265€34,17
2019261€0,1193€31.15
2020273€0,1182€32.27
2021269€0,1141€30.69
2022?€0,1141€?

1 Genoemde getallen zijn een benadering. Daadwerkelijk behaalde opbrengsten, rendementen, kunnen afwijken en verschillen per project. We garanderen wel een minimale energie-opbrengst per certificaat.

2 U wordt vrijgesteld van energiebelasting over het daadwerkelijke verbruik. Wordt er met uw certificaten meer geproduceerd dan u verbruikt, dan wordt u over dat deel niet vrijgesteld van belasting. Dat deel van de investering zal dan geen rendement opleveren.

3 Renteverliezen door het eventueel opnemen van een lening voor de investering laten we in dit voorbeeld buiten beschouwing

4 De belastingdienst geeft op haar website tarieven zonder 21% BTW