Hoe het werkt

SCE subsidie regeling, vanaf dak 7
Ingangsdatum 1 maart 2021

Op deze pagina vindt u uitleg over de werking van de SCE subsidie en het verdienmodel voor u als (potentieel) investeerder in projecten van Zonnig Zieuwent.

SCE staat voor Subsidie Coöperatieve Energieopwekking. (Zie website RVO)

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. De coöperatie ontvangt deze subsidie en betaalt deze uit aan de leden.*

Elk jaar wordt een basisbedrag vastgesteld door de overheid per type installatie (zon, wind, water). Dit is een basisbedrag per geproduceerde kWh. Dit basisbedrag blijft hetzelfde voor de gehele looptijd van het project. De looptijd van de subsidieregeling is 15 jaar.

De door de coöperatie te ontvangen subsidie per kWh verschilt ieder jaar. Bij de start van het project wordt het basisbedrag per kWh in dat jaar als basis genomen voor de gehele looptijd van 15 jaar. De opbrengsten van de verkoop van stroom worden ingehouden op het basisbedrag. Dit wordt het correctiebedrag genoemd. Het correctiebedrag wordt jaarlijks door de overheid opnieuw bepaald.

Niet afhankelijk van uw stroomverbruik

De SCE subsidie is niet meer afhankelijk van uw eigen stroomverbruik. In de oude regeling geldt een vrijgestelling van energiebelasting voor de opgewekte stroom. Als je meer opwekt dan verbruikt, krijg je geen subsidie, immers, er wordt alleen belasting betaald over het verbruik.

In de nieuwe SCE subsidie is dit losgekoppeld. De subsidie is per opgewekte kWh. Ongeacht uw eigen stroomverbruik. Dus ook als u zelf zonnepanelen op uw dak heeft, of meer certificaten koopt dan u zelf verbruikt ontvangt u rendement op uw investering.

De enige beperking is dat de subsidie geldt voor kleinverbruikaansluitingen. Dat zijn stroomaansluitingen tot maximaal 10.000kWh verbruik per jaar. Huishoudens en klein-zakelijke aansluitingen vallen hier onder. U kunt dus zowel als particulier en als bedrijf deelnemen.

Coöperatieve gedachte

Het bedrag dat wij als coöperatie ontvangen per opgewekte kWh zal per SCE-installatie verschillen, afhankelijk van het jaar dat het project wordt opgestart. Het basisbedrag van de subsidie is immers ieder jaar verschillend, alsmede het correctiebedrag (de inkomsten uit verkoop stroom, jaarlijks vastgesteld door de overheid). Daarmee zouden de aan de leden uit te keren bedragen per opgewekte kWh verschillen per project. En dat past niet binnen de coöperatieve gedachte van Zonnig Zieuwent. Wij hebben er voor gekozen het aan de leden uit te keren bedrag per kWh gelijk te trekken aan het subsidiebedrag per kWh van de installaties uit de oude Postcoderoos subsidieregeling. En dat bedrag per kWh is gelijk aan de energiebelasting. Ieder lid investeert hetzelfde bedrag per certificaat en ontvangt ook hetzelfde rendement. De lusten en lasten worden gelijk verdeeld over alle leden.

Check deze website van de overheid voor een overzicht van de energiebelasting per jaar.

Opbrengsten verkoop stroom

De inkomsten uit de verkoop van elektriciteit zijn in de basis voor de coöperatie. Van deze inkomsten betalen we alle kosten die we als coöperatie maken. Verzekeringen, software, lidmaatschappen, vergaderkosten, onderhoud installaties etc. Deze inkomsten zijn (nu) meer dan de kosten die we maken als coöperatie. Het batig saldo, inkomsten die we niet nodig hebben, keren we uit aan onze leden. Het totaalbedrag dat niet nodig is, het batig saldo, gedeeld door het totaal aantal uitgegeven certificaten. Ongeacht de voor het certificaat geldende subsidieregeling. Deelnemers in dak 1 t/m 6 ontvangen hetzelfde bedrag per certificaat als deelnemers van dak 7 en 8 of nieuwer.

Hét verschil tussen de oude regeling en de SCE-subsidie

In de oude regeling wordt u vrijgesteld van energiebelasting. Dit wordt door uw energiemaatschappij verrekend met de jaarafrekening.**

In deze nieuwe SCE-subsidieregeling wordt de subsidie uitgekeerd aan de energiecoöperatie. De coöperatie keert op haar beurt uit aan de deelnemers.

* Het door de leden te ontvangen bedrag per kWh wijkt af van het theoretische subsidiebedrag. Zie alinea “Coöperatieve gedachte”
** Niet alle energiemaatschappijen werken mee aan de (oude) postcoderoosregeling. Informeer bij uw energiemaatschappij voor u investeert. Dit is momenteel uitsluitend relevant als u certificaten overneemt die behoren bij de oude postcoderoos regeling.