Afkoppelen hemelwater

Regenwater hoort niet in het riool. Het hoort in de tuin of in een regenton. Nederland en zeker de Achterhoek verdroogt. Koppel die regenpijp af van het riool, laat het water lekker je tuin in lopen. Infiltreer het in de bodem. Je krijgt er zelfs subsidie voor in Oost Gelre!
Daarnaast: geld uitgeven om regenwater te laten zuiveren in een RWZI? (RioolWater ZuiveringsInstallatie) Iets met klompen, aanvoelen en boerenverstand. Het kost bakken met geld, enorm veel energie, is verre van duurzaam en zacht gezegd ‘opmerkelijk’.

Hemelwater afkoppelen